» Profil spoločnosti

Prostriedkom k dlhodobej prosperite našej firmy je produkcia stavieb stabilnej kvality a vysokých úžitkových vlastností. Zapojenie všetkých zamestnancov do procesu riadenia a zvyšovanie kvality považujeme za cestu k prosperite. Dobré meno súkromnej firmy vytvárajú všetci jej pracovníci.

Úplná spokojnosť zákazníkov je jedným z hlavných cieľov nášho konania. Našu prácu vykonávame v súlade s potrebami a želaniami našich zákazníkov. Odborný a kvalitný prístup k potrebám našich zákazníkov, profesionalita a poctivosť sú základnými piliermi našej firmy.

Snažíme sa o zvyšovanie kvality výroby a služieb za dôslednej spolupráce s dodávateľmi a pri minimálnych dopadoch na životné prostredie.    Nákup technologie pre spoločnosť PADALA a spol., s.r.o.   zverejnené dňa 24.10.2018

  • Výzva na predkladanie ponuk
  • Priloha č.1 - Detailná špecifikácia
  • Záznam z prieskumu trhu zo dňa 22.11.2018