» Služby

Naša firma ponúka rôzne služby v oblasti stavebníctva.

 • výstavba plynovodov VTL, STL, NTL z oceľového potrubia a LPE (vrátane revízií)
 • montáž regulačných staníc plynu
 • montáž plynových kotolní
 • prefabrikáty z plastu
 • výstavba vodovodov, kanalizácii, vodojemov
 • výstavba ekologických stavieb, čističiek odpadových vôd
 • výstavba parovodov, teplovodov
 • všetky druhy zemných prác
 • rekonštrukcia a výstavba budov a rodinných domov
 • mikrotunelovanie (pretláčanie)
 • požičovňa strojov
 • prenájom skladov a kancelárskych priestorov
 • predaj PHM