» Výpis referencií pre rok 2002

Názov stavby Dátum začatia Dátum ukončenia  

Zádubnie – Zástranie – vodovod

Máj 2000 - December 2002
Žilina – Hájik kanalizácia IBV 8RD

Jún 2002 - November 2002
Brodno - vodovod

Apríl 2000 - November 2002
Žilinská Lehota - vodovod

Marec 2000 - November 2002
Hrabové STL plyn.

Máj 2002 - Október 2002
Banská Štiavnica – kanál + ČOV

Máj 2002 - Október 2002
Hnúšťa – ČOV a kanál

Máj 2002 - Október 2002
Budatín - kanalizácia

Máj 2002 - September 2002
Bánová - kanalizácia

Jún 2002 - August 2002
Žilina – estakáda preložka plynu

Apríl 2000 - Jún 2002

<<   1 z 1   >>