» Výpis referencií pre rok 2003

Názov stavby Dátum začatia Dátum ukončenia  

Brodno STL plynovod

Apríl 2000 - November 2003
Žilina - Hájik STL plyn

Máj 2003 - Október 2003
Hvozdnica - kanalizácia

Máj 2003 - Október 2003
Gbeľany - kanalizácia

Máj 2003 - Október 2003
Hliník n/Hronom – vodovod

Jún 2001 - Október 2003
Žilina – Nový cintorín STL plynovod

Jún 2003 - September 2003
Štiavnik - kanalizácia

Apríl 2003 - September 2003
Rajec – miestny plyn.

Jún 2001 - August 2003
Hvozdnica 18 b.j.

Júl 2002 - August 2003
Žilina Strážov STL

Jún 2000 - Júl 2003

<<   1 z 1   >>