» Výpis referencií pre rok 2009

Názov stavby Dátum začatia Dátum ukončenia  

HP havarijný stav trasového uzáveru na VTL plynovode Stráne - Turany

November 2009 - December 2009
Hav. rekonštrukcie. Nekorektné pripojenia rod. domov Martin - stred

September 2009 - Október 2009
Hav. rekonštrukcie. Nekorektné pripojenia rod. domov Martin - pešia zóna

September 2009 - Október 2009
Obnovenie krytia VTL plynovodu Malý Bysterec

September 2009 - Október 2009
Obnova STL plynovodu Banská Bystrica - ul. Kapitulská

Júl 2009 - Október 2009
KIA FINISHED CAR STOCKYARD Žilina - úprava parkovacej plochy opravy oplotenia

Jún 2009 - September 2009
Obnova STL plynovodu Banská Bystrica - ul. Tajovského a Kováčova

Júl 2009 - August 2009
Obnovenie krytia VTL Žilina - Trnové

Máj 2009 - Júl 2009 Foto
MITSUBISHI DM SLOVAKIA Project NITRA - výstavba STL plynovodu, kanalizácie, vodovodu

Júl 2008 - Júl 2009
SONY E2 PH2 Nitra - výstavba sietí, spevnené plochy, povrch. úpravy

Január 2009 - Júl 2009

<<   1 z 2   >>