» Výpis referencií pre rok 2010

Názov stavby Dátum začatia Dátum ukončenia  

Obnovenie krytia VTL plynovodu Malužiná - Drivá dolina I.

Október 2010 - November 2010
Obnovenie krytia VTL plynovodu Malužiná - Drivá dolina II.

Október 2010 - November 2010
Obnova STL plynovodu Prievidza - ul Clementisa, ul. Nováckeho

Júl 2010 - Október 2010
Diaľnica D3 Hričovské Podhradie / Žilina / Strážov - rekonštr. práce na budove prevádzky a dostavba SSÚD, úprava námestia a plôch

Jún 2010 - Október 2010
DONGHEE SLOVAKIA rozšírenie laboratória a jedálne - prekládka STL plynovodu

Júl 2010 - August 2010
ZŠ Predmier - rekonštr., modernizácia, zníženie energ. náročnosti

Január 2010 - August 2010 Foto
Obnova STL plynovodu Banská Bystrica - Rudlovská cesta

Máj 2010 - Júl 2010
Rekonštrukcia STL plynovodov Bojnice - ul. Školská

Marec 2010 - Júl 2010
ZŠ Lazany - rekonštr. objektu ZŠ s MŠ zateplenie obv. plášťa, zníženie energ. náročnosti

Február 2010 - Júl 2010 Foto
Rekonštrukcia STL plynovodov a nekorektné prip. rod. domov - Bojnice

Máj 2010 - Jún 2010

<<   1 z 2   >>