» Výpis referencií pre rok 2011

Názov stavby Dátum začatia Dátum ukončenia  

Obnova NTL plynovodov a pripojovacích plynovodov - Šaľa V. etapa

August 2011 - December 2011
Obnova STL 90 kPa plynovodu a prip. plynovodov Bratislava Dúbravka - ľavá strana I. etapa

Máj 2011 - December 2011 Foto
Obnova NTL plynovodov Piešťany - ul. Kukoreliho

Máj 2011 - November 2011
Penzión Chotárik Žilina Trnové - rekonštrukcia budovy

Marec 2010 - Október 2011
AUPARK SHOPPING CENTER Žilina - chránička NTL plynovodu DN 300

September 2011 - September 2011
ALPS PROJECT TRENČÍN - STL plynovod, dažďová kan., splašková kan., vodovod pitný, vodovod požiarný, zemné práce

Júl 2010 - Január 2011

<<   1 z 1   >>