» Výpis referencií pre rok 2012

Názov stavby Dátum začatia Dátum ukončenia  

Diaľnica D1 Dubová Sklala - Turany - preložka STL plynovodu DN 110, DN 150, DN 160

Apríl 2012 - Júl 2012
KIA C.C. Extension Teplička nad Váhom - inštalácia STL potrubí externých rozvodov plynu

Máj 2012 - Jún 2012

<<   1 z 1   >>