» Výpis referencií pre rok 2013

Názov stavby Dátum začatia Dátum ukončenia  

Rekonštrukcia STL a NTL plynovodov Trenčianske Teplice

Máj 2013 - Október 2013
Obnova NTL plynovodov Piešťany - Dičová a okolie

Júl 2013 - September 2013

<<   1 z 1   >>