» Výpis referencií pre rok 2015

Názov stavby Dátum začatia Dátum ukončenia  

Preložka STL distribučného plynovodu, STL prípojky a meranie plynu Merkury Market Žilina

August 2015 - December 2015
DONGWON CZ, stavba nového závodu Třinec, splašková a dažďová kanalizácia, vonkajší vodovod

Marec 2015 - Máj 2015

<<   1 z 1   >>