» Výpis referencií pre rok 2016

Názov stavby Dátum začatia Dátum ukončenia  

Rekonštrukcia NTL plynovodov Žilina - Staré mesto, 2. SC, ul. Veľká Okružná - J. Fándlyho

Apríl 2016 - November 2016
Rekonštrukcia NTL plynovodov Žilina - m. č. Závodie - ul. Pri Rajčianke

Apríl 2016 - November 2016
KFTS Rajec - dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, požiarný vodovod

September 2015 - Október 2016
Rozšírenie inžinierskych sietí Nová Dubnica - verejný vodovod, verejný STL plynovod

Jún 2016 - Október 2016
NET Rent - Kysucké Nové Mesto - dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, vonkajší vodovod, vnútorný plyn

Október 2015 - Marec 2016

<<   1 z 1   >>